המדביר המהיר

המדביר המהיר – מדביר שבא, מרסס ולא מהסס.