פיננס האוס – רון הלפרין

חברת פיננס האוס מתמחה בגיוס אשראי, הלוואות בחוץ בנקאיות, הלוואות בערבות המדינה ועוד.